Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa z niezbędną przebudową przedszkola w Woźnikach przy ul. Lompy 5.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.wozniki.pl; www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 347881 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja is

Budowa sieci wodociągowej w Sośnicy, Lubszy i Drogobyczy

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej w Sośnicy, Lubszy i Drogobyczy Przedmiot zamówienia: 1.Budowa odcinka sieci wodociągowej średnicy DN 160 mm PE o łącznej długości 85 m w Sośnicy w ul. Asfaltowej; 2. Budowa odcinka sieci wodociągowe średnicy DN 90...

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Woźnikach sołectwo Ligota Woźnicka - etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Woźnikach sołectwo Ligota Woźnicka - etap I

Zaprojektowanie i modernizacja boiska multisportowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Powstańców 7 w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaprojektowanie i modernizacja boiska multisportowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Powstańców

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Niwach i w Ligocie Woźnickiej przy ul. Polnej

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Niwach i w Ligocie Woźnickiej przy ul. Polnej Przedmiot zamówienia: 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Niwach Zakres robót obejmuje: - budowę sieci wodociągowej fi 110 PE o łącznej długości...

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty dróg na terenie gminy Woźniki Numer ogłoszenia: 55259 - 2016; data

Sprostowanie do ogłoszenia dotyczącego zamówienia pn.:Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg z podwójną kabiną na podwoziu dwuosiowym o mocy silnika min. 125 KM z zabudową wywrotki trójstronnej

Woźniki, dnia 22.04.2016 r. GK 271.9.2016 Sprostowanie do ogłoszenia Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg z podwójną kabiną na podwoziu dwuosiowym o mocy silnika min. 125 KM z zabudową wywrotki trójstronnej

Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg z podwójną kabiną na podwoziu dwuosiowym o mocy silnika min. 125 KM z zabudową wywrotki trójstronnej

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg z podwójną kabiną na podwoziu dwuosiowym o mocy silnika min. 125 KM z zabudową wywrotki trójstronnej Prz

Zatrzymaj banner przewijany