Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Woźnikach

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. lubliniecki

Woźniki

Adres

Rynek 11

42-289 Woźniki

NIP

NIP URZĘDU
575-10-03-013

REGON

151398480

Telefon

34 357 31 00
34 366 99 00

Faks


FAX -34 357 31 05
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/Wozniki/skrytka

Telefon


SEKRETARIAT BURMISTRZA , SPRAWY KANCELARYJNE URZĘDU
34 366 99 11

Telefon

BIURO RADY
34 366 99 06

Telefon

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
34 366 99 04

Telefon

REFERAT FINANSOWY
34 366 99 26 - Księgowość
34 366 99 22 - Księgowość podatkowa
34 366 99 25 - Wymiar podatków

Telefon

KASA URZĘDU
34 366 99 20

Telefon

REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
34 366 99 18 - Kierownik Referatu
34 366 99 04 - Inwestycje, drogownictwo, gosp. wod - ściek.

Telefon

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
34 366 99 19 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 21 - OCHRONA ŚRODOWISKA: azbest, zbiorniki bezodpływowe (szamba), przydomowe oczyszczalnie ścieków, ochrona powietrza

Telefon

34 366 99 21 - GOSPODARKA GRUNTAMI: sprzedaż i zakup, dzierżawa nieruchomości gminnych

Telefon

34 366 99 09 - Gospodarka odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic

Telefon

34 366 99 09 - Wycinka drzew, sprawy zw. z bezdomnością zwierząt, komunalizacja mienia, dzierżawa gruntów, decyzje środowiskowe

Telefon

34 366 99 14 - Zagospodarowanie przestrzenne

Telefon

REFERAT ORGANIZACYJNY
34 366 99 15 - Biuro podawcze, sprawy organizacyjno - administracyjne -
34 366 99 06 - Informatyk

Telefon

REFERAT PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
34 366 99 08 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 29 - Promocja, organizacja imprez gminnych, ochrona zabytków, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Telefon

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
34 366 99 17 - Kierownik Referatu
Urząd Stanu Cywilnego

Telefon

34 366 99 07 - Dowody osobiste, ewidencja ludności
34 366 99 20 - Obrona cywilna, sprawy obronne

Telefon

34 366 99 24 - Działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, współpraca z Sołectwami, ochrona p.poż.

Telefon

34 366 99 24 - Pełnomocnik ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Telefon

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
34 366 99 27 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 02 - Zamówienia publiczne, solary, gospodarka mieszkaniowa

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

W liczbach

Budżet

63 936 014 PLN

Procent na inwestycje

20,38 %

Obszar

127 km²

Liczba mieszkańców

9 537

Stanowiska

BURMISTRZ

MICHAŁ ALOSZKO

34 366 99 11

urzad@wozniki.pl

Kontakt

Zastępca Burmistrza

Beata Bacior

Kontakt

Sekretarz

Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

Kontakt

Skarbnik

Beata Buchenfeld

Kontakt

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Michalska

34 366 99 11
dyżur w każdą środę miesiąca od godz. 16.00 do 17.00
w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

Kontakt

Godziny pracy Urzędu

Od 1 czerwca Urząd Miejski otwarty jest dla mieszkańców codziennie od godziny 9.00 do końca dnia pracy w poszczególne dni.
Przed wejściem do Urzędu każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Wewnątrz budynku obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowania dwumetrowego dystansu społecznego. W przypadku dużego natężenia osób w Urzędzie, może zajść konieczność poczekania na swoją kolej przed budynkiem. Przypominamy, że po wejściu do budynku należy udać się do Biura Podawczego, gdzie przyjmowane są wszystkie sprawy.

Uwaga! Kasa UM czynna jest codziennie w godzinach od 9.00 do 12.30. W miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat w kasie za pomocą karty płatniczej. Jeżeli to możliwie prosimy dokonywać płatności online. Przypominamy przy tym, że mieszkańcy, którzy do tej pory uiszczali opłatę m.in. za odpady komunalne w kasie UM mogą wykonać przelew na indywidualny numer konta. Informację o nim znajdziecie Państwo na każdym zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Numer ten można też uzyskać dzwoniąc do UM (34 36 69 909).

Mogą Państwo również skorzystać z domofonu, który znajduje się przed wejściem głównym do budynku UM.
Pomocną jest również platforma ePUAP, dzięki której można wysyłać dokumenty drogą elektroniczną.

Przypominamy też, że godziny pracy urzędników pozostają bez zmian. Wszystkie referaty urzędu pracują i na bieżąco realizują swoje zadania.

Stałe godziny pracy Urzędu Miejskiego:
- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00
- środa: 7.30 - 17.00
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

KASA URZĘDU:
(pokój nr 10 - parter)
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.30 - 12.30
- środa: 8.30 - 16.30


Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdą roboczą środę w godz. od 15.30 do 16.30

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woźnikach przy ul. Statek 25 w miesiącu październiku czynny będzie następująco:
1 październik (czwartek) 10.30 – 17.30
2 październik (piątek) 11.30 – 17.30
8 październik (czwartek) 10.30 – 17.30
10 październik (sobota) 8.00 – 13.30
15 październik (czwartek) 10.30 – 17.30
16 październik (piątek) 11.30 – 17.30
22 październik (czwartek) 10.30 – 17.30
24 październik (sobota) 8.00 – 13.30
29 październik (czwartek) 10.30 – 17.30
30 październik (piątek) 11.30 – 17.30

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią COVID 19, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, wprowadzamy następujące zasady obsługi PSZOK:
- odpady do PSZOK może dostarczyć tylko i wyłącznie jedna osoba, chyba że rozładunek wymaga obecność dwóch osób; prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOK z dziećmi.
- obsługa PSZOK wskaże kontener, gdzie klienci winni samodzielnie zdeponować dostarczone, posegregowane odpady. Pracownik PSZOK, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, nie może udzielać żadnej pomocy przy umieszczaniu odpadów w kontenerach.
- kolejny klient, zostanie wpuszczony na teren PSZOK po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta. Dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów zostanie wpuszczony na teren PSZOK.

Przypominamy o nakazie zasłaniania ust i nosa oraz o obowiązku zachowywania bezpiecznego odstępu od innych osób.

Numer konta bankowego

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA GMINY WOŹNIKI, NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT:

MBS Myszków O/Woźniki
37 8279 1023 0200 0130 2002 0001

========================================

DANE DLA TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH:

MBS Myszków O/Woźniki
IBAN: PL 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001
SWIFT (BIC CODE) : POLUPLPR

========================================

Numer rachunku bankowego dla sum depozytowych
(dotyczy wpłat wadiów i zabezpieczeń)

80 8279 1023 0200 0130 2002 0003

DANE DO FAKTUR

NABYWCA:
Gmina Woźniki
ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki
NIP 575-18-65-134

ODBIORCA:
Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

Informacja

Tut. Urząd informuje, że od dnia 5 listopada 2012 miejscem do powszechnego wglądu, pobrania elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i aktów prawa miejscowego jest pokój Nr 21 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd i pobranie elektroniczne jest nieodpłatne.

Odpłatne jest natomiast wydawanie wydruków aktów normatywnych.
Cena wydruku 1 arkusza formatu A4 wynosi 0,20 zł brutto


(Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia miejsca dostępu do aktów normatywnych i ustalenia ceny 1 arkusza wydruku)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1323962
29 września 2020 13:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych.
03 września 2020 08:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych.
04 sierpnia 2020 08:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::UWAGA! Z dniem 1 września punkt zbiórki elektrosprzętu został przeniesiony na PSZOK::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::UWAGA! Z dniem 1 września punkt zbiórki elektrosprzętu został przeniesiony na PSZOK::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::