Urząd Miejski w Woźnikach

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. lubliniecki

gm. Woźniki

Adres

Rynek 11

42-289 Woźniki

NIP

NIP URZĘDU
575-10-03-013

REGON

151398480

Kontakty

Telefon

34 357 31 00
34 366 99 00

Faks


FAX -34 357 31 05
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/Wozniki/skrytka

Telefon


SEKRETARIAT BURMISTRZA , SPRAWY KANCELARYJNE URZĘDU
34 366 99 11

Telefon

BIURO RADY
34 366 99 06

Telefon

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
34 366 99 04

Telefon

REFERAT FINANSOWY
34 366 99 26 - Księgowość
34 366 99 22 - Księgowość podatkowa
34 366 99 25 - Wymiar podatków

Telefon

KASA URZĘDU
34 366 99 20

Telefon

REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
34 366 99 18 - Kierownik Referatu
34 366 99 04 - Inwestycje, drogownictwo, gosp. wod - ściek.

Telefon

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
34 366 99 19 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 21 - OCHRONA ŚRODOWISKA: azbest, zbiorniki bezodpływowe (szamba), przydomowe oczyszczalnie ścieków, ochrona powietrza

Telefon

34 366 99 21 - GOSPODARKA GRUNTAMI: sprzedaż i zakup, dzierżawa nieruchomości gminnych

Telefon

34 366 99 09 - Gospodarka odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic

Telefon

34 366 99 09 - Wycinka drzew, sprawy zw. z bezdomnością zwierząt, komunalizacja mienia, dzierżawa gruntów, decyzje środowiskowe

Telefon

34 366 99 14 - Zagospodarowanie przestrzenne

Telefon

REFERAT ORGANIZACYJNY
34 366 99 15 - Biuro podawcze, sprawy organizacyjno - administracyjne -
34 366 99 06 - Informatyk

Telefon

REFERAT PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
34 366 99 08 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 29 - Promocja, organizacja imprez gminnych, ochrona zabytków, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Telefon

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
34 366 99 17 - Kierownik Referatu
Urząd Stanu Cywilnego

Telefon

34 366 99 07 - Dowody osobiste, ewidencja ludności
34 366 99 20 - Obrona cywilna, sprawy obronne

Telefon

34 366 99 24 - Działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, współpraca z Sołectwami, ochrona p.poż.

Telefon

34 366 99 24 - Pełnomocnik ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Telefon

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
34 366 99 27 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 02 - Zamówienia publiczne, solary, gospodarka mieszkaniowa

Zatrzymaj banner przewijany