Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 143/6 k.m. 223-19, obręb Czarny Las, stanowiącej własność Gminy Woźniki

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 143/6 k.m. 223-19, obręb Czarny Las, stanowiącej własność Gminy Woźniki

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 143/5 k.m. 223-19, obręb Czarny Las, stanowiącej własność Gminy Woźniki

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 143/5 k.m. 223-19, obręb Czarny Las, stanowiącej własność Gminy Woźniki

Burmistrz Woźnik ogłasza o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Woźniki

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.,poz

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

Zatrzymaj banner przewijany