Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

Ogłoszenie nr 608344-N-2017 z dnia 2017-10-27 r. Gmina Woźniki: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Ogłoszenie nr 600326-N-2017 z dnia 2017-10-11 r. Gmina Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogłoszenie nr 594957-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. Gmina Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Oświetlenie ulic na terenie Gminy Woźniki

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego w Kamieńskich Młynach poprzez budowę ogrodzenia, utwardzenia terenu, trybun z drobnowymiarowych prefabrykowanych elementów betonowych, siłowni plenerowej.

Ogłoszenie nr 581451-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. Gmina Woźniki: Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego w Kamieńskich Młynach poprzez budowę ogrodzenia, utwardzenia terenu, trybun z drobnowymiarowych prefabrykowanych elementów betonowych, siłowni plenerowej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem na 4 koła dla jednostki OSP Woźniki.

Ogłoszenie nr 576288-N-2017 z dnia 2017-08-23 r. Gmina Woźniki: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem na 4 koła dla jednostki OSP Woźniki. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki

Ogłoszenie nr 508649-N-2017 z dnia 2017-05-15 r. Gmina Woźniki: Remonty dróg na terenie gminy Woźniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Oświetlenie ulic na terenie Gminy Woźniki

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Woźnicka - etap wstępny: budowa odcinka kanalizacji tłocznej pod planowaną obwodnicą Woźnik.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 77035 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. Woźniki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośc

Zatrzymaj banner przewijany