Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach Numer ogłoszenia: 315119 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ro

Remont sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach

Remont sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach Numer ogłoszenia: 273217 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki ,

Dostawa sprzętu oraz materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Woźniki dla projektu Wspomaganie rozwoju uczniów w klasach I - III w Gminie Woźniki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Woźniki: Dostawa sprzętu oraz materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Woźniki dla projektu Wspomaganie rozwoju uczniów w klasach I - III w Gminie Woźniki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach

Woźniki: Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach Numer ogłoszenia: 223423 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , ul. R

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Numer ogłoszenia: 220555 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki ,

Termomodernizacja budynku gospodarczo-socjalnego Ludowego Klubu Sportowego WARTA w Kamieńskich Młynach

Woźniki: Termomodernizacja budynku gospodarczo-socjalnego Ludowego Klubu Sportowego WARTA w Kamieńskich Młynach Numer ogłoszenia: 207325 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Woźniki

Woźniki: Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Woźniki Numer ogłoszenia: 206505 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Zaciągnięie kredytu na zadanie inwestycyjne - przebudowa dróg gminnych ul. Krzyżowa, ul. Ogrodowa w Woźnikach

Woźniki: Zaciągnięie kredytu na zadanie inwestycyjne - przebudowa dróg gminnych ul. Krzyżowa, ul. Ogrodowa w Woźnikach Numer ogłoszenia: 198651 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Woźniki: Rozbudowa budynku mieszkano-usługowego w Woźnikach - Rynek 6

Woźniki: Rozbudowa budynku mieszkano-usługowego w Woźnikach - Rynek 6 Numer ogłoszenia: 193539 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , u

Zatrzymaj banner przewijany