Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Numer ogłoszenia: 247091 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Numer ogłosze

Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach

Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach Nu

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2012 - 2013

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2012 - 2013 Numer ogłoszenia: 161099 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADR

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Woźniki ul. Krzyżowa i Sadowa

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Woźniki ul. Krzyżowa i Sadowa Numer ogłoszenia

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Woźnikach

Woźniki: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Woźnikach Numer ogłoszenia: 113013 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Woźnikach.

Woźniki: Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Woźnikach. Numer ogłoszenia: 149340 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , u

Przebudowa ulic Kawalerii, Strzelców, 3 Maja w Woźnikach

Woźniki: Przebudowa ulic Kawalerii, Strzelców, 3 Maja w Woźnikach Numer ogłoszenia: 96073 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gm

Zatrzymaj banner przewijany