Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa i montaż lodowiska składanego wraz z dodatkowym wyposażeniem na boisku w kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej w Woźnikach przy ul. Powstańców 7

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Dostawa i montaż lodowiska składanego wraz z dodatkowym wyposażeniem na boisku w kompleksie sportowym pr

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Numer ogł

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty dróg na terenie gminy Woźniki Numer ogłoszenia: 125091 - 2015; dat

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach (opis zamówienia) Termin składania ofert &nb

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnic

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Budowa kablowych linii oświetlenia drogowego w Gminie Woźniki

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Budowa kablowych linii oświetlenia drogowego w Gminie Woźniki Budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego w Kamieńskich Młynach przy ul. Wiejskiej - wykonanie 2 latarni Budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego w Kamieńskich Młynach przy ul. Bocznej od...

Remont drogi gminnej nr 635004 S ul. Jubileuszowa w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont drogi gminnej nr 635004 S ul. Jubileuszowa w Woźnikach Numer ogłoszenia: 3

Zatrzymaj banner przewijany