Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki oraz jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki

Woźniki: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki oraz jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki Numer ogłoszenia: 263411 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach: - odcinek 1 (0+000 - 0+340); - odcinek 3 (0+632 - 0+862)

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 212717-2013 z dnia 2013-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach: - odcinek 1 (0+000 - 0+340); - odcinek 3 (0+632 - 0+862) Termin składania ofert: 2013-10-29

Remont murków oporowych i nawierzchni tarasu w przedszkolu, zlokalizowanym w Woźnikach przy ul. Lompy 5

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont murków oporowych i nawierzchni tarasu w przedszkolu, zlokalizowanym w Woźnikach przy ul. L

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach: - odcinek 1 (0+000 - 0+340); - odcinek 3 (0+632 - 0+862)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach: - odcinek 1 (0+000 - 0+340); - odcinek

Zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku; - Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Babienicy; - Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza; - Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie: Budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku; - Rozbudowa budy

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki..

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Numer ogł

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach - odcinek 2 (0+340 - 0+632)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach - odcinek 2 (0+340 - 0+632)

Dostawa mebli dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; Dostawa materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 162403-2013 z dnia 2013-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Dostawa mebli dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; Dostawa materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Termin składania ofert: 2013-08-26

Dostawa mebli i materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Woźniki dla projektu "Razem w przedszkolu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Dostawa mebli i materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszk

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy - ułozenie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy - ułozenie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Zatrzymaj banner przewijany