Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - modernizacja budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - modernizacja budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki Numer ogłoszenia: 49263 -

Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Niwy, Ligota, Kamienica Śl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.probublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Niwy, Ligota, Kamienica Śl. Num

Remont chodnika przy ul. Cegielnianej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont chodnika przy ul. Cegielnianej w Woźnikach Numer ogłoszenia: 41071 - 2013; dat

Remont nawierzchni ul. Piechoty w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont nawierzchni ul. Piechoty w Woźnikach Numer ogłoszenia: 36125 - 2013; data zami

Wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad remontowana salą widowiskową w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad remontowana salą widowiskową w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka K

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki:

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej N

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej Numer ogłoszenia: 7723 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::