Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogłoszenie nr 540234642-N-2019 z dnia 31-10-2019 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 614550-N-2019 Data: 24/10/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Woźniki, Krajowy n

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogłoszenie nr 540233986-N-2019 z dnia 31-10-2019 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 614550-N-2019 Data: 24/10/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogłoszenie nr 614550-N-2019 z dnia 2019-10-24 r. Gmina Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Ogłoszenie nr 540225907-N-2019 z dnia 22-10-2019 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 610361-N-2019 Data: 15/10/2019

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Ogłoszenie nr 610361-N-2019 z dnia 2019-10-15 r. Gmina Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy

Ogłoszenie nr 540219179-N-2019 z dnia 15-10-2019 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 610094-N-2019 Data: 15/10/2019

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy

Ogłoszenie nr 610094-N-2019 z dnia 2019-10-15 r. Gmina Woźniki: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

Zatrzymaj banner przewijany