Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Woźnik do Sulowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Kościuszki, Miła, Nowa w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Woźnik do Sulowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wr

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203119

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203119-2014 z dnia 2014-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych Termin składania ofert: 2014-10-08

Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy budynku MOPS w Woźnikach.

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy budynku MOPS w Woźnikach. Opis przedmiotu zamówienia - demontaż bramy wjazdowej i muru ceglanego, roboty rozbiórkowe - odwodnienie terenu - ocieplenie i ot

Aranżacja wnętrz parteru przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach na galerię wystawową

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Aranżacja wnętrz parteru przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach na galerię wystawową

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Numer ogł

Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180617-2014 z dnia 2014-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki - opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach, - modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegająca na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartyc...

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180617-2014 z dnia 2014-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki - opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach, - modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegająca na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartyc...

Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa

Modernizacja drogi dojazdowej do pól relacji Piasek - Psary o długości 500 m

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Modernizacja drogi dojazdowej do pól relacji Piasek - Psary o długości 500 m

Zatrzymaj banner przewijany