Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośr

Nadbudowa wraz z przebudową budynku O.S.P. w Babienicy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Nadbudowa wraz z przebudową budynku O.S.P. w Babienicy Numer ogłoszenia: 128321 -

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2013 - 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2013 - 2014

Remont chodnika przy ul. Łakoty i przy Górnej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont chodnika przy ul. Łakoty i przy Górnej w Woźnikach Numer ogłoszenia

Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 908 w Drogobyczy - ul. Gliwicka, gmina Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 908 w Drogobyczy - ul. Gliwicka, gmina Woźniki

Budowa chodników: - przy ul. Tarnogórskiej w ciągu drogi powiatowej Nr S2312 w Woźnikach - przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej NR S2310 w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa chodników: - przy ul. Tarnogórskiej w ciągu drogi powiatowej Nr S2312 w Woźnikach - prz

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opraco

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opraco

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach Numer ogłoszenia: 60867 - 2013;

Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::