Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piasek

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piasek

(opis zamówienia)

 

1. Termin składania ofert: 14.06.2016

2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski Woźniki, Rynek 11, 42-289 Woźniki, pok 2, e-mail: urzad@wozniki.pl ; p.kalinowski@wozniki.pl

3. Forma składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej

4. Termin realizacji zamówienia: 15.07.2016

5. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

7. Inne postanowienia: .........................................................................................................

8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie zamawiającego

 

 

 

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.56.2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kalinowski - Inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2016 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 452
30 maja 2016 14:32 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2016 14:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany