Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg z podwójną kabiną na podwoziu dwuosiowym o mocy silnika min. 125 KM z zabudową wywrotki trójstronnej

OGŁOSZENIE

 

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg z podwójną kabiną na podwoziu dwuosiowym o mocy silnika min. 125 KM z zabudową wywrotki trójstronnej

 

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy samochód dostawczy dwuosiowy, z układem kierowniczym dostosowanym do prawostronnego ruchu pojazdów, z zabudową wywrotki trójstronnej o mocy minimum 125 KM z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Pod pojęciem "fabrycznie nowy" Zamawiający rozumie maszynę - środek trwały wyprodukowany w roku co najmniej 2015, nie używany, nie zniszczony, nie eksploatowany (przed nabyciem nie był w jakiejkolwiek formie używany i eksploatowany).

Rok produkcji: 2015 bądź 2016

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia

(opis przedmiotu zamówienia)

 

  1. Termin składania ofert: 28.04.2016 r. do godz. 11:30
  2. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego pok. 20
  3. Forma składania ofert: Pisemnie – opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg z podwójną kabiną na podwoziu dwuosiowym o mocy silnika min. 125 KM z zabudową wywrotki trójstronnej. Znak sprawy: GK 271.9.2016”
  4. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2016 r.
  5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)      Cena – 80%

b)      Termin gwarancji na cały samochód bez limitu km – 10% (min. 2 lata)

c)      Termin gwarancji na perforację – 5% (min. 5 lat)

d)      Termin gwarancji na lakier – 5% (min. 2 lata)

  1. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/8579/lista/ogloszenia_o_zamowieniach_i_konkursach_rok_2016

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.56.2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2016
Dokument wytworzony przez: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ i INWESTYCJI (GK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nokielska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2016 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 594
19 kwietnia 2016 15:24 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [wzor_umowy_na_dostawy_lub_uslugi.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2016 15:24 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2016 15:24 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany