Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Przebudowa drogi gminnej, ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach Numer ogłoszenia: 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz ze zjazdami w ciągu ulicy Woźnickiej w Ligocie Woźnickiej.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30201-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz ze zjazdami w ciągu ulicy Woźnickiej w Ligocie Woźnickiej. Termin składania ofert: 2016-04-08

Budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz ze zjazdami w ciągu ulicy Woźnickiej w Ligocie Woźnickiej.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz ze zjazdami w ciągu ulicy Woźnickiej w Ligocie Woźnickiej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont chodników w Woźnikach przy ul. Lompy i Solarnia oraz w Babienicy przy ul. Kościelnej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 12325-2016 z dnia 2016-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Remont chodników w Woźnikach przy ul. Lompy i Solarnia oraz w Babienicy przy ul. Kościelnej Termin składania ofert: 2016-02-22

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Głównej w ciągu drogi powiatowej nr 2343 w miejscowości Babienica.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Głównej w ciągu drogi powiatowej nr 2343 w miejsco

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9571-2016 z dnia 2016-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Termin składania ofert: 2016-02-12

Remont chodników w Woźnikach przy ul. Lompy i Solarnia oraz w Babienicy przy ul. Kościelnej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont chodników w Woźnikach przy ul. Lompy i Solarnia oraz w Babienicy przy ul. Kościelnej

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Budowa kablowych linii oświetlenia drogowego w Gminie Woźniki

Woźniki, 29.01.2016 r. OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Budowa kablowych linii oświetlenia drogowego w Gminie Woźniki 1. Budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego w Woźnikach przy ul. Miłej Zakres prac: - zabudowa skrzynki pomiaro

Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznyc

Zatrzymaj banner przewijany