Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej ( zamieszczone w BZP w dniu 03/04/2019, nr ogłoszenia: 533119-N-2019) Gmina Woźniki Rynek...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej

Ogłoszenie nr 540074443-N-2019 z dnia 16-04-2019 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 533119-N-2019 Data: 03/04/2019

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaż materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dróg na terenie Gminy Woźniki.

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42-289 Woźniki Znak sprawy: IK.7021.57.2019 &nbs

Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej

Ogłoszenie nr 533119-N-2019 z dnia 2019-04-03 r. Gmina Woźniki: Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki Przedmiotem zamówienia jest: - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne

Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne

Ogłoszenie nr 523077-N-2019 z dnia 2019-03-08 r. Gmina Woźniki: Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Ogłoszenie nr 514352-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. Gmina Woźniki: Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa boiska multisportowego przy szkole podstawowej w Kamienicy

Ogłoszenie nr 636474-N-2018 z dnia 2018-10-15 r. Gmina Woźniki: Budowa boiska multisportowego przy szkole podstawowej w Kamienicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany