Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 417/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego

Uchwała Nr 417/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego

UCHWAŁA Nr 416/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Głównej w Psarach

UCHWAŁA Nr 416/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Głównej w

UCHWAŁA NR 415/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.09.2006 r. W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Cogiel zam. __

UCHWAŁA NR 415/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.09.2006 r. W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Cogiel zam. ________

UCHWAŁA NR 414/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

UCHWAŁA NR 414/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i, pkt. 10, II, art. 51,57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządz

UCHWAŁA Nr 413/XXXVI/2006 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 04 września 2006 roku w sprawie: przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2006.

UCHWAŁA Nr 413/XXXVI/2006 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 04 września 2006 roku w sprawie: przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2006.

UCHWAŁA Nr 412/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006 roku w sprawie : wyrażenia zgody na zakup udziału Banku Spółdzielczego Myszków O/Woźniki przez Gminę Woźniki

UCHWAŁA Nr 412/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006 roku w sprawie : wyrażenia zgody na zakup udziału Banku Spółdzielczego Myszków O/Woźniki przez Gminę Woźniki

UCHWAŁA NR 411/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 roku w sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

UCHWAŁA NR 411/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 roku w sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

UCHWAŁA Nr 410/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 91/VIII/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia gminnego.

UCHWAŁA Nr 410/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 91/VIII/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia gminnego.

UCHWAŁA Nr 409/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4.09.2006 W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Woźniki

Uchwała Nr 409/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4.09.2006 W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 408/XXXVI/2006Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006r.w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

UCHWAŁA Nr 408/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

Zatrzymaj banner przewijany