Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 407/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.09.2006 r. w sprawie: dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 407/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.09.2006 r. w sprawie: dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ter

UCHWAŁA Nr 406/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.09.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 406/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.09.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 405/XXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006 w sprawie: przyjęcia sprawozdań Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach za rok 2005

UCHWAŁA Nr 405/XXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006 w sprawie: przyjęcia sprawozdań Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach za rok 2005

UCHWAŁA Nr 404/XXXV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa na zadanie inwestycyjne „modernizacja drogi - ul. Obrony Narodowej w Woźnikach.

UCHWAŁA Nr 404/XXXV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa na zadanie inwestycyjne „modernizacja drogi - ul. Obrony Narodowej w Woźnikach.

UCHWAŁA NR 403/XXXV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

U C H W A Ł A NR 403/XXXV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i , pkt. 10, 11, art. 51, 57 i 58 ust

UCHWAŁA Nr 402/XXXV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikachz dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 395/XXXIII/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa na zadanie inwestycyjne „modernizacja drogi - ul. Obrony Narodowej w Woźnikach”.

UCHWAŁA Nr 402/XXXV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 395/XXXIII/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa na zadanie inwesty

UCHWAŁA Nr 401/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach Z dnia 18.07.2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego

UCHWAŁA Nr 401/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach Z dnia 18.07.2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego

UCHWAŁA NR 400/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku W sprawie korekty uchwały nr 393/XXXIII/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy narok 2006

UCHWAŁA NR 400/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku W sprawie korekty uchwały nr 393/XXXIII/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

UCHWAŁA Nr 399/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 101/VIII/2003 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego

UCHWAŁA Nr 399/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 101/VIII/2003 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego

Zatrzymaj banner przewijany