Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 347/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 W sprawie: przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

UCHWAŁA NR 347/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 W sprawie: przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. Na podstawie art. 18

UCHWAŁA Nr 346/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie budżetu gminy na rok 2006.

U C H W A Ł A NR 346/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie budżetu gminy na rok 2006. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i , pkt. 10, 11, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą

UCHWAŁA Nr 345/XXX/2005Rady Miejskiej w Woźnikachz dnia 28 grudnia 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr 101/VIII/2003 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego

UCHWAŁA Nr 345/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 101/VIII/2003 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e, ustawy z dnia 8 m

U C H W A Ł A NR 344 /XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 r.W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

U C H W A Ł A NR 344 /XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005. &nb

UCHWAŁA Nr 343/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2005

UCHWAŁA Nr 343/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. d, i, pkt. 10,11, art. 51, 57 i 58 ustawy z d

UCHWAŁA NR 342/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 W sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

UCHWAŁA NR 342/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 W sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i , pkt 10, 11,

U C H W A Ł A Nr 338/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 317/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 listopada 2005 r.

U C H W A Ł A Nr 338/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 317/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 listopada 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia

Zatrzymaj banner przewijany