Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 376/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 r. W spawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica

UCHWAŁA Nr 376/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 r. W spawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica". Na podstawie art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr

UCHWAŁA Nr 375/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla terenu położonego w Woźnikach przy ul. Asfaltowej

UCHWAŁA Nr 375/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Woźnikach przy ul

UCHWAŁA Nr 374/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Woźnikach pomiędzy ul. Koziegłowską i Florianek.

UCHWAŁA Nr 374/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Woźnikach pomiędzy ul. Koziegłowską i Florianek.

UCHWAŁA Nr 373/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Uchwała Nr 373/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 1 ust

UCHWAŁA Nr 372/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.04.2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 354/XXXI/2006 z dnia 10.03.2006r. dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat również tryb ich pobierania

Uchwała Nr 372/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.04.2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 354/XXXI/2006 z dnia 10.03.2006r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku

UCHWAŁA Nr 371/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Wożnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Woźnik

UCHWAŁA Nr 371/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Wożnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2005 rok i udzielenia a

UCHWAŁA NR 370/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

UCHWAŁA NR 370/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006. Na podstawie art. 18 ust.

UCHWAŁA Nr 369/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.04.2006 roku w sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2005 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Woźniki

Uchwala Nr 369/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.04.2006 roku w sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2005 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Woźniki

UCHWAŁA Nr 368/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.04.2006 roku w sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2005 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki

Uchwała Nr 368/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.04.2006 roku w sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2005 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki Na podstawie art. 70 ust. 1

Zatrzymaj banner przewijany