Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 387/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r.w sprawie: zaakceptowania do przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanych.

UCHWAŁA Nr 387/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: zaakceptowania do przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanych.

UCHWAŁA Nr 386/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r.w sprawie: zaakceptowania do nieodpłatnego oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA Nr 386/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: zaakceptowania do nieodpłatnego oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA Nr 385/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r.w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA Nr 385/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA Nr 384/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

UCHWAŁA Nr 384/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA Nr 383/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

UCHWAŁA Nr 383/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. Na podstawie pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wpr

UCHWAŁA Nr 382/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: akceptacji nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej.

U C H W A Ł A Nr 382/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: akceptacji nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA Nr 381/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r.w sprawie: akceptacji nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA Nr 381/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: akceptacji nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA Nr 380/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 w sprawie: zmiany uchwały Nr 230/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2005 – 2008.

UCHWAŁA Nr 380/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 w sprawie: zmiany uchwały Nr 230/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków na la

UCHWAŁA Nr 379/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 350/XXX/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr 379/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 350/XXX/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr 378/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikachz dnia 6 lipca 2006 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Hucie Karola

UCHWAŁA Nr 378/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Hucie Karola

Zatrzymaj banner przewijany