Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 367/XXXI/2006Rady Miejskiej w Woźnikach Z dnia 10 marca 2006r. W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006

UCHWAŁA Nr 367/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach Z dnia 10 marca 2006r. W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust 1. z dnia 8 marca 1990 r. o samosądzie terytorialnym (j

UCHWAŁA Nr 364/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Wożnikach z dnia 10 marca 2006r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki do wydawania decyzji administracyjnych

UCHWAŁA Nr 364/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Wożnikach z dnia 10 marca 2006r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki do wydawania decyzji administracyjnych

UCHWAŁA Nr 363/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikachz dnia 10 marca 2006 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 339/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia28 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-AdministracyjnegoSzkół Miasta i Gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 363/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 339/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 362/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikachz dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 337/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr 362/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 337/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku. N

UCHWAŁA Nr 361/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: ustalenia herbu gminy Woźniki.

U C H W A Ł A Nr 361/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: ustalenia herbu gminy Woźniki.

UCHWAŁA Nr 360/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: zasad używania herbu Gminy Woźniki

U C H W A Ł A Nr 360/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: zasad używania herbu Gminy Woźniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t

UCHWAŁA Nr 359/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 338/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku.

U C H W A Ł A Nr 359/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 338/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Zatrzymaj banner przewijany