Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 396/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 06 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego

Uchwała Nr 396/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 06 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego

UCHWAŁA NR 393/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 06 lipca 2006 roku W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

UCHWAŁA NR 393/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 06 lipca 2006 roku W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

UCHWAŁA Nr 392/XXXIII/2006 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 06 lipca 2006 roku w sprawie: przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2006

UCHWAŁA Nr 392/XXXIII/2006 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 06 lipca 2006 roku w sprawie: przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2006.

UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 06 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 06 lipca 2006 roku sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

UCHWAŁA Nr 390/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 r W sprawie : Wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330 Gliwice i 327 Lubliniec - Myszków pochodzących z odpadów Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach.

UCHWAŁA Nr 390/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 r. W sprawie : Wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330 Gliwice i 327 Lublini

UCHWAŁA Nr 389/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 r W sprawie : zaopiniowania Projektu rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Małej Panwi

UCHWAŁA Nr 389/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 r W sprawie : zaopiniowania Projektu rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina M

UCHWAŁA Nr 388/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej.

U C H W A Ł A Nr 388/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej.

Zatrzymaj banner przewijany