Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 405/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

Zmieniona Uchwałą 413/XXXIII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.04.2014 Dz.Urz.Woj.Śl. 2014 poz. 2173 z dnia 8.04.2014

UCHWAŁA Nr 403/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 411/XXXIII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.04.2014 Uchwała Nr 403/XXXII/2014

Zatrzymaj banner przewijany