Uchwały Rady
kadencja 2010-2014 (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 121/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2011-2017

Zmieniona Uchwałą nr 125/XII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2011 Uchwała Nr 121/XI/2011

UCHWAŁA Nr 118/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Dz.Urz.Woj.Śl. 299 poz. 5053 z dnia 12.12.2011 Uchylona Uchwałą nr 127/XII/2011 z dnia 29.12.2011

UCHWAŁA Nr 117/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

Dz.Urz.Woj.Śl. 299 poz. 5052 z dnia 12.12.2011 Zmieniona Uchwałą nr 126/XII/2011 z dnia 29.12.2011

UCHWAŁA Nr 116/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2012.

Dz.Urz.Woj.Śl. 299 poz. 5051 z dnia 12.12.2011 Zmieniona Uchwałą nr 205/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.08.2012

Zatrzymaj banner przewijany