Uchwały Rady
kadencja 2010-2014 (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 364/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Dz.Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 7106 z dnia 03.12.2013 Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 474/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6.11.2014 r.

UCHWAŁA Nr 363/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Dz.Urz.Woj.Śl 2013 poz.7105 z dnia 3.12.2013 Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 373/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2013

UCHWAŁA Nr 362/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Dz.Urz.Woj.Śl 2013 poz. 7104 z dnia 3.12.2013 Traci moc Uchwałą nr 457/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13.10.2014

UCHWAŁA Nr 361/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Dz.Urz.Woj.Śl. 2013 poz.7103 z dnia 3.12.2013 Zmieniona Uchwałą nr 76/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.06.2015

UCHWAŁA Nr 360/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta i Gminy Woźniki na rok 2014

Dz.Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 7102 z dnia 03.12.2013 Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 372/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2

Zatrzymaj banner przewijany