Uchwały Rady
kadencja 2010-2014 (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 238/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 2012 poz.5354 z dnia 5.12.2012 Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 364/XXIX/2013 Rady Miejsk

UCHWAŁA Nr 237/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 2012 poz.5353 z dnia 5.12.2012 Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 362/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2013

UCHWAŁA Nr 236/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 2012 poz.5352 z dnia 5.12.2012 Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 363/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2013

Zatrzymaj banner przewijany