Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 418/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki

Dz.Urz.Woj.Śl. 2014 poz. 3953 z dnia 9.07.2014 Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 228/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.02.2017 r.

Zatrzymaj banner przewijany