Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA Nr 425/XXXVII/2006 Rady Miejskiej Woźnikiz dnia 23 października 2006 roku w sprawie: przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2006.

U C H W A Ł A Nr 425/XXXVII/2006

===========================
Rady Miejskiej Woźniki
z dnia 23 października 2006 roku


w sprawie: przeniesienia planu wydatków w budżecie roku 2006.

 

 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 186, ust. 1 pkt 1 i art. 188, ust 1, pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 9 uchwały Nr 346/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 – Burmistrz Woźniki zarządza co następuje:


§ 1. Dokonać przeniesień planów wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Układ wykonawczy budżetu należy opracowywać w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§ 4. Dokonać zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym uwzględniając zmiany zawarte w niniejszej uchwale (zał nr 5 do uchwały 426/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podjęcia do dnia 31.12.2006

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2008 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1107
23 września 2013 14:43 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
31 października 2006 14:22 (Administrator) - Dodano załącznik
31 października 2006 14:21 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany