Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA NR 424/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006 r. w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty

UCHWAŁA NR 424/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 października 2006 r.w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty".Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142. doz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 47 Statutu Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2004 r.,
Rada Miejska w Woźnikach uchwala§1.

W Statucie Związku Gmin ,,Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty" §2 otrzymuje brzmienie:

1. Gmina Boronów
2. Gmina Ciasna
3. Gmina Dobrodzień
4. Gmina Herby
5. Gmina Kalety
6. Gmina Kochanowice
7. Gmina Konopiska
8. Gmina Koszęcin
9.Gmina Krupski Młyn
10. Gmina Lubliniec
11. Gmina Miasteczko Śląskie
12. Gmina Pawonków
13. Gmina Tworóg
14. Gmina Woźniki
15. Gmina Zębowice§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1158
23 września 2013 14:41 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
04 lutego 2010 13:43 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
10 grudnia 2008 13:25 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany