Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 101/2010 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 31 grudnia 2010

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  101/2010

 

 

BURMISTRZA WOŹNIK

z dnia 31 grudnia 2010

 

 

 

        Na podstawie art 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) i § 24 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Woźnik z dnia 05.10.2009  Nr 82/2009

 

 

 

z a r z ą d z a m     c o    n a s t ę p u j e

 

 

 

§ 1.  Ustalić  następujące godziny pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach:

 

        - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki                  745 - 15 45

 

            

 

§ 2. Utrzymuje  się dyżury skargowe w każdy wtorek miesiąca do godz.  15 45

 

 

§ 3. Wprowadza się jako dni wolne od pracy wszystkie soboty.

 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2011 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2011 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 862
21 kwietnia 2011 10:53 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
09 lutego 2011 08:30 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr__101.pdf] do dokumentu.
09 lutego 2011 08:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany