Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 100/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  100/2010

 

Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

 

 

P o l e c a m. ;

 

I.   Przeprowadzić inwentaryzację niżej wymienionych składników                     

     majątkowych wg. stanu na 31.12.2010 r.  i tak;

 

-         środków pieniężnych w kasie,

-         druków ścisłego zarachowania,

-         akcji.

    

     W terminie do 03 stycznia 2011 r. przedłożyć w księgowości tutejszego

     urzędu.

 

II.  Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

1. Barczyk Krystyna      -  przewodniczący komisji

2. Hryciuk Zdzisław      -  członek komisji

3. Klyta Aneta                -  członek komisji

 

 

Prace inwentaryzacyjne należy kontynuować przy współudziale osób odpowiedzialnych materialnie za stan składników majątkowych kasy.

 

Odpowiedzialny za terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych jest przewodniczący komisji.

 

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisu powierzam skarbnikowi Gminy.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2011 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 864
21 kwietnia 2011 10:53 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
03 lutego 2011 09:57 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__nr__100.pdf] do dokumentu.
03 lutego 2011 09:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany