Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 468/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6.11.2014 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 468/XXXVII/2014

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6.11.2014 r.

 

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki

 

     Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24. ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala co następuje:

 

§ 1


Ustala się w okresie od 21.12.2014 r. do 20.12.2015 r. dopłatę dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z terenu Gminy Woźniki:

1. do ceny 1m3 wody dostarczanej do odbiorców indywidualnych oraz odbiorców prowadzących działalność rolniczą w wysokości 0,95 zł za 1 m3.

 

§ 2


Źródłem pokrycia dopłat będą dochody własne gminy.


§ 3


Dopłata, o której mowa w § 1 przekazana będzie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 51.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 21 grudnia 2014 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1270
13 listopada 2014 09:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_468xxxvii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 09:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany