Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 467/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki

 

UCHWAŁA  Nr 467/XXXVII/2014

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6.11.2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki

 

 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24. ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)  Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala co następuje

 

 

§ 1.


Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na  terenie gminy Woźniki na  okres od dnia 21.12.2014 r. do dnia 20.12.2015 r. przyjętych  uprzednio Uchwałą Nr 354/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2013 r.


§ 2.


Wniosek o przedłużenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 21 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1338
13 listopada 2014 09:33 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 09:33 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_467xxxvii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 09:32 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany