Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 466/ XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

UCHWAŁA  Nr  466/ XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 października 2014 r.

 

w sprawie:   wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

                

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.,poz.594 z późn. zm.), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz.518 )Rada Miejska w Woźnikach

 

  u c h w a l a

 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działek nr 29,30,31,32,33oraz części działki nr 61/1o łącznej  powierzchni: 5.4022 ha ,obręb Dyrdy :k.m.232.244 i 232.254 zapisanych w KW CZ1L/00032185/4 , CZ1l/00014043/5, CZ1L/00013973/6 , CZ1L/00013266/7, CZ1L/00013265/0, CZ1L/00039673/1 SR w Lublińcu  na okres 5 lat .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2014 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1132
15 października 2014 14:00 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2014 13:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_466xxxvi2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2014 13:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany