Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy

Ogłoszenie nr 540219179-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.
Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610094-N-2019
Data: 15/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42-289  Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część 1 pkt. 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: data zakończenia: 2020-07-31

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część 2 pkt. 4)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2019
Dokument wytworzony przez: REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2019 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 255
15 października 2019 12:20 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany