Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach

Ogłoszenie nr 500199394-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.
Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603947-N-2018
Data: 13/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42289   Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2018-08-27, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2018-09-14, godzina 11:30

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2018
Dokument wytworzony przez:
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Klaudia Łopat
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2018 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 321
03 stycznia 2019 09:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 sierpnia 2018 13:43 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany