Gminna Ewidencja Zabytków

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ewidencja zabytków Gminy Woźniki

ZARZĄDZENIE NR KR.120.44.2013 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Informacja

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami każda gmina ma obowiązek prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków. Obligatoryjnie muszą się w niej znaleźć obiekty już objęte ochroną konserwatorską czy to w postaci wpisu do rejestru zabytków wojewody, czy do wojewódzkiej ewidencji zabytków. ...

Zatrzymaj banner przewijany