Uchwała Nr 335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zatrzymaj banner przewijany