Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA 469/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.11.2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 455/XLII/2010 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki

 U C H WA Ł A  469/XLIV/2010

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10.11.2010 r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 455/XLII/2010 z dnia 29.09.2010 r.  w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. z nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24. ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

W uchwale  Nr 455/XLII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.09.2010 r. §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się w okresie od 02.11.2010 r. do 01.11.2011 r. dopłatę dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Woźniki:

do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe, odbiorców prowadzących działalność rolniczą oraz pozostałych odbiorców w wysokości 1,69 zł za 1 m3.”

 

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§4.

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2010 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1310
25 października 2013 09:05 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
16 listopada 2010 11:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_469.pdf] do dokumentu.
16 listopada 2010 11:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany