Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

ZARZĄDZENIE Nr 101

Burmistrza Woźnik

z dnia 31 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 59 §1 pkt. 9 i art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1. Stwierdzić przedawnienie należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - osoby fizyczne za lata 1995 - 2003 w kwocie 13 615,10 zł według załączników Nr od l do 36

2. Stwierdzić przedawnienie należności z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne za lata 1997 - 2003 w kwocie 27 730,60 zł według załączników od Nr l do 49.

 

§2

 

Przeprowadzić zapisy w urządzeniach księgowych za 2009 r. uwzględniające przedawnione należności opisane w § l.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2010 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1163
28 czerwca 2010 14:08 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
18 stycznia 2010 11:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
18 stycznia 2010 11:50 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany