Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 154/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

ZARZĄDZENIE   Nr 154

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) art. 59 §1 pkt. 9 i art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1. Stwierdzić przedawnienie należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego — osoby fizyczne za lata 1995 - 2005 w kwocie 10 797,30 zł według załączników Nr od 1 do 76.

 

§2

 

Przeprowadzić zapisy w urządzeniach księgowych za 2011 r. uwzględniające przedawnione należności opisane w § 1.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1375
11 stycznia 2012 11:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_154.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany