Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 155/2011 BURMISTRZA Woźnik z dnia 30.12.2011 roku W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011r„

ZARZĄDZENIE NR 155/2011

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 30.12.2011 roku

 

W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011r„

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2011 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616) , zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 152/2011 z dnia 30.12.2011r w sprawie zmian w budżetu Gminy Woźniki na 2011 rok, dokonać zmian wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1314
11 stycznia 2012 11:38 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_155.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany