ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Woźniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Woźniki

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Woźniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Konsultacje społeczne projektu: "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji"

Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji". Elementem Programu ochrony...

Zatrzymaj banner przewijany