ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie nadania nazwy terenowi przy OSP Psary – „Plac św. Floriana”

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii rozwoju Gminy Woźniki 2022+

Szanowni Państwo, Na zlecenie władz Gminy Woźniki prowadzone były prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwo

Konsultacje społeczne projektu: „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022”.

Szanowni Państwo, Na zlecenie władz gminy Woźniki od lutego 2016 roku prowadzone były prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022”. Strategia ta z jednej strony ma integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna...

Zatrzymaj banner przewijany