WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Kod RWA

FN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, który powinien zawierać: 
  - wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego 
  - stanowisko Strony w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
  - oświadczenie (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej
 • dowód uiszczenia opłaty

   

Uwaga!


Brak jednego z elementów powoduje wydanie postanowienia o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia – na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Woźnik.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach  

ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

Referat Finansowy/ Wymiar podatków
I piętro, pokój nr 26

tel. 34 366 99 25

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

 

Opłaty

 • 40,00 zł – od każdego zapytania,  za każdy opisany stan faktyczny
  (jeżeli we wniosku znajdują się opisy trzech stanów faktycznych i związane z nimi trzy zapytania opłata wynosi 120,00 zł)

 

Opłatę uiszcza się na podany poniżej nr konta przelewem  lub w kasie gotówką. 

 

Nr konta, na które można uiścić opłatę w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku:


MBS Myszków O/Woźniki
37 8279 1023 0200 0130 2002 0001

 

Termin i sposób załatwienia

 • 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Uchybienie terminowi powoduje uznanie stanowiska Strony jako prawidłowego.

Podstawa prawna

 • Dział II, Rozdział 1a Ordynacji podatkowej –  art. 14a do art. 14r (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi na adres: Burmistrz Woźnik, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2017 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 826
14 lutego 2019 14:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
08 lutego 2019 10:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
22 czerwca 2018 14:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::