UDZIELENIE DOTACJI DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ GMINA WOŹNIKI LUB OSOBY FIZYCZNE

Kod RWA

FN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach  

ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

Referat Finansowy
I piętro, pokój nr 24

tel. 34 366 99 16

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

 

Termin i sposób załatwienia

Dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego udziela się:

1) na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę złożony do Burmistrza Woźnik w terminie do  30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

2) po przekazaniu danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień  30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.


Jeżeli wniosek  nie spełnia wymagań formalnych lub zawiera błędne dane, osoba składająca wniosek może zostać wezwana do usunięcia błędnych danych lub korekty wniosku w terminie określonym w wezwaniu.

 

 

Dotacje w poszczególnych miesiącach naliczane są na podstawie aktualnej liczby uczniów wykazanej w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 3 dzień miesiąca.

 

Miesięczną informację,  osoby prawne lub fizyczne prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe składają w terminie do 8 dnia każdego miesiąca, z tym że informacja za miesiąc grudzień składana jest w terminie do 5 grudnia.

 

 

 

Osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę składa w Urzędzie Miejskim w Woźnikach rozliczenie roczne  z wykorzystania dotacji otrzymanej w danym roku.

 

Rozliczenie  składa się w terminie: do 20 stycznia.

 

W przypadku, gdy przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła kończy swoją działalność, rozliczenie z wykorzystania otrzymanej w danym roku dotacji należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

 

Jeżeli rozliczenie nie spełnia wymagań formalnych, zawiera błędne dane lub błędy rachunkowe osoba składająca rozliczenie może zostać wezwana do usunięcia błędów lub korekty rozliczenia w terminie określonym w wezwaniu.

 

 

 

 

Podstawa prawna

- art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. Poz. 2203 t.j.)

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2017 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1024
14 lutego 2019 14:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
08 lutego 2019 10:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
20 czerwca 2018 11:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::