DOKONANIE WYMIARU ORAZ KOREKTY WYMIARU NA DANY ROK PODATKOWY

Kod RWA

FN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Określa się wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków:


1) podatku leśnego:

a) informacja o lasach składana przez osoby fizyczne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 112/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

b) deklaracja na podatek leśny składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne ANR Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr 112/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.


2) podatku rolnego:

a) informacja o gruntach składana przez osoby fizyczne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr 112/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

b) deklaracja na podatek rolny składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne ANR Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr 112/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.


3) podatku od nieruchomości:

a) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych składana przez osoby fizyczne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr 112/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

b) deklaracja na podatek od nieruchomości składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne ANR Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 6 do uchwały Nr 112/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

c) załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanej przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne ANR Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 7 do uchwały Nr 112/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

 

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1104).

 

Formularze w zakresie podatku od nieruchomości:

1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1);

2) załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1);

3) załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2);

4) załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3);

5) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1);

6) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1);
7) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2).

  

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019 poz. 1105).

 

Formularze w zakresie podatku rolnego:

1) informacja o gruntach (IR-1);

2) załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1);

3) załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2);

4) załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3);

5) deklaracja na podatek rolny (DR-1);

6)  załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1);

7) załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2).

  

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 poz. 1126).

 

Formularze w zakresie podatku leśnego:

1) informacja o lasach (IL-1);

2) załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1);

3) załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2);

4) załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3);

5) deklaracja na podatek leśny (DL-1);

6) załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1);

7) załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2).

 

 

UWAGA!

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady miejskiej.

  


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach  

ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

Referat Finansowy/ Wymiar podatków
I piętro, pokój nr 26

tel. 34 366 99 25

 

w godzinach:

 - poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Opłaty

- brak

Termin i sposób załatwienia

Osoby fizyczne zobowiązane są do złożenia INFORMACJI w terminie 14-tu dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia DEKLARACJI:

- do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dot. podatku rolnego i leśnego

- do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dot. podatku od nieruchomości.

 

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 t.j.)

- art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 t.j.) 

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. 2018 r., poz.745 z dnia 3.08.2018 r.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1104)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U.2019 poz. 1105)

 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny ( Dz.U.2019 poz.1126)

 

Inne informacje

Informujemy, że dla każdego posiadacza nieruchomości został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego, dlatego też wpłaty z tego tytułu winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w nakazach podatkowych.

 

Istnieją następujące możliwości wpłat przelewem:

  •  poprzez INTERNET,
  •  na POCZCIE,
  •  w BANKU.

 

Wpłaty gotówkowej bez prowizji można dokonać w:

  • KASIE Urzędu Miejskiego w Woźnikach
  • Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Woźniki,
  • Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Psary,
  • u Sołtysa


http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatki-od-nieruchomosci 


http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-rolny


http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-lesny


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 5121
16 września 2020 12:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
16 września 2020 12:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie załącznika.
14 stycznia 2020 14:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::