OPŁATA TARGOWA

Kod RWA

FN

Jednostka prowadząca

Opłaty

Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Woźniki. Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujacych sprzedaży na targowiskach wynosi:

1) Produkty spożywcze:

a) przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 20,00 zł dziennie.

2) Produkty przemysłowe:

a) przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 20,00 zł dziennie,

b) przy pozostałej sprzedaży 20,00 zł dziennie.


Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu dokonywania sprzedaży lub u inkasenta.

 

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz.506, poz. 1309, poz.1696);

- art.15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, poz.2244);

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz.738)


Inne informacje

Inkasentami opłaty targowej są sołtysi w obrębie swojego sołectwa, t.j.:

1) Pan Stefan Oleksik - na terenie Sołectwa Babienica,

2) Pani Sylwia Smol - na terenie Sołectwa Czarny Las,

3) Pan Grzegorz Machoń  - na terenie Sołectwa Drogobycza,

4) Pan Rafał Pietryga - na terenie Sołectwa Dyrdy,

5) Pani Justyna Wawrzynek - na terenie Sołectwa Kamienica,

6) Pan Henryk Matyl - na terenie Sołectwa Kamieńskie Młyny,

7) Pan Stanisław Wojsyk - na terenie Sołectwa Ligota Woźnicka,

8) Pani Beata Golasz - na terenie Sołectwa Lubsza,

9) Pani Zyta Gorol - na terenie Sołectwa Piasek,

10) Pani Danuta Biadacz - na terenie Sołectwa Psary.

 

Inkasentem opłaty targowej dla Miasta Woźniki jest Pani Anna Sośnica.


http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-targowa


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2011 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2395
26 maja 2020 13:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
26 maja 2020 13:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
26 maja 2020 13:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::